Magyar művészek panteonja

E kis magyar panteonban fölidézzük egyes területek és művészeti ágak kiváló magyar alkotásait és alkotóit, főként azokat, akikről könyvünk más fejezeteiben nem szóltunk vagy nem szólhattunk (tudósok, művészek, sportolók…). Nemzeti hagyományaink és sajátosságaink kiemelkedő képviselői ők, akik közül sokan az új nemzedékek példaképei lehetnének. Nevüket, legfontosabb alkotásaikat nemzetismeretünk részének tekintjük, gyakran vagy olykor felidézzük. A lista korántsem teljes, és főleg nem zárt. Tetszése, érdeklődése szerint mindenki bővítheti az általa nagyra tartott személyiségek életének, műveinek említésével, hiszen — Kölcseyvel szólva —:„A hagyománytalan nemzet tettek nélkül nem plántálhatja által emlékezetét unokáira.” Első könyvünkben a magyar művészet és a sport teljesítményeivel és néhány kiváló képviselőjével ismerkedünk. Akik többet akarnak tudni és látni keressék meg interneten az alábbi honlapokat: http: kultura.lap.hu, muzeum.lap.hu, hungart.euroweb.hu, mng.hu

      5.1. Magyar művészet – építészet
      5.2. Magyar képzőművészet – festők
      5.3. Magyar képzőművészet – szobrászok
      5.4. Magyar színházművészet
      5.5. A magyar filmművészet
      5.6. Magyar zenetörténet és folklór
      5.7. Híres magyar zeneművészek
      5.8. A magyar sportról az olimpiák tükrében