Tartalom

1. MAGYAR NÉPISMERET, NEMZETI JELKÉPEK, ŐSTÖRTÉNET (KGYCS)
      1.1. Magyarország: Európa kicsiben (K. Gy. Cs.)
      1.2. Mi a magyar? (K. Gy. Cs.)
      1.3. A nemzetről és a nemzetjellemről
      1.4. A nemzeti jelképek világa
      1.5. A magyar címer és a nemzeti színek
      1.6. A nemzeti ünnepek
      1.7. Nemzeti jelképversek, énekek
      1.8. A magyarság jelképvilágáról
      1.9. A történelmi panteon
     1.10. Magyarok és szomszédaik (K. Gy. Cs.)
     1.11. A magyar őstörténetről (B. I.)
      1.12. Elképzelések a magyarság hun–szkíta eredetéről
      1.13. Isten kardja
      1.14. A hun-magyar rokonságról
      1.15. Attila fiai
      1.16. Csörsz árka
     1.17. Az Uraltól–Hungáriáig
2. MAGYAR TÖRTÉNELEM (H. P.)
      2.1. „Árpád jöve magyar néppel”
      2.2. „A magyarok nyilaitól ments meg Urunk minket”
      2.3. Az államalapító Szent István
      2.4. A Szent lovagkirály
      2.5. A középkori Magyarország első fénykora
      2.6. Magyarország pusztulása és a második országalapítás
      2.7. Szentekkel ékes Pannónia
      2.8. Az utolsó aranyágacska
      2.9. Az Árpádok utódai: Anjouk a magyar trónon
      2.10. Zsigmond, a diplomata uralkodó
      2.11. A törökverő Hunyadi János
      2.12. A magyar középkor utolsó nagy uralkodója: Hunyadi Mátyás
      2.13. A Jagellók kora
      2.14. Az egységes magyar állam bukása: Mohács
      2.15. A három részre szakadt Magyarország
      2.16. A hitújítás Magyarországon
      2.17. A tizenötéves háború és a Bocskai-felkelés
      2.18. Erdély aranykora
      2.19. A királyi Magyarország
      2.20. Katolikus megújulás és ellenreformáció
      2.21. A török kiűzése és az új ország
      2.22. A Rákóczi-szabadságharc
      2.23. Királynő a magyar trónon
      2.24. A „kalapos király” és a napóleoni háborúk kora
      2.25. A reformok kora
      2.26. „Száz vasutat, ezeret!”
      2.27. Forradalom Pesten
      2.28. A szabadságharc
      2.29. Önkény és kiegyezés
      2.30. A dualizmus kora
      2.31. Az ezredévtől a világháborúig
      2.32. A világ lángba borul
      2.33. Forrongó Magyarország
      2.34. A trianoni béke és az ország talpra állása
      2.35. Felemelkedés – de milyen áron?
      2.36. A második világégés
      2.37. Demokráciától a diktatúráig
      2.38. A diktatúra évei
      2.39. Amikor a világ Magyarországra figyelt
      2.40. Terror és restauráció
      2.41. Az új demokrácia születésének első évtizede
3. MAGYAR NYELVISMERET (A.J.)
      3.1. A magyar nyelv története (A. J.)
      3.2. Jövevényszavaink
      3.3. Az első összefüggő magyar nyelvű írásos emlékek
      3.4. Reformáció és ellenreformáció
      3.5. Reneszánsz és barokk
      3.6. Felvilágosodás és nyelvújítás
      3.7. Reformkor
      3.8. Irodalmi nyelvünk megszilárdulása
      3.9. Névtelen és híres nyelvművelők
     3.10. Beszéd és írás; hangok és betűk
     3.11. A magyar ábécé
     3.12. Mi különbözteti meg a magyar nyelvet a többi nyelvtől?
     3.13. Nyelvünk és a költői formák
     3.14. Köznyelv és nyelvjárások
     3.15. A magyar nyelv helye a földkerekségen
4. MAGYAR IRODALOM (A. J.)
      4.1. Népmese
      4.2. Magyar népdalok
      4.3. Erdő nincsen zöld ág nélkül
      4.4. Hej, halászok, halászok
      4.5. Weöres Sándor gyermekdalaiból
      4.6. Szán megy el az ablakod alatt
      4.7. Haragosi
      4.8. Suttog a fenyves
      4.9. Két vers a kuruc korból
      4.10. Csinom Palkó
      4.11. Zöld erdő harmatát
      4.12. Kölcsey Ferenc: Himnusz
      4.13. Vörösmarty Mihály: Szózat
      4.14. Petőfi Sándor
      4.15. János vitéz
      4.16. A négyökrös szekér
      4.17. Nemzeti dal
      4.18. Arany János
      4.19. Arany János: Toldi (részlet)
      4.20. Családi kör
      4.21. Rege a csodaszarvasról
      4.22. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
      4.23. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
      4.24. Ady Endre: Szent Margit legendája
      4.25. József Attila: Perc
      4.26. Versek az édesanyához
      4.27. Petőfi Sándor: Füstbement terv
      4.28. József Attila: Mama
      4.29. Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa
      4.30. Dalok karácsonyra
      4.31. Szent karácsony éjszakáján
      4.32. Csanádi Imre: Karácsony fája
      4.33. József Attila: Betlehemi királyok
      4.34. Magyar irodalom 2. (A. J.)
      4.35. Janus Pannonius: Pannonia dicsérete
      4.36. Balassi Bálint: Egy katonaének
      4.37. Csokonai Vitéz Mihály
      4.38. A Reményhez
      4.39. Petőfi Sándor
      4.40. Szeptember végén
      4.41. Egy gondolat bánt engemet
      4.42. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
      4.43. Vörösmarty Mihály: A vén cigány
      4.44. Arany János: A walesi bárdok
      4.45. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
      4.46. Ady Endre: A föl-földobott kő; Utálatos, szerelmes nációm; Fölszállott a páva
     4.47. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
     4.48. Babits Mihály: Hazám! Az igazi ország
     4.49. Füst Milán: A magyarokhoz
     4.50. József Attila: Bukj föl az árból
     4.51. Radnóti Miklós: Nem tudhatom
     4.52. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
     4.53. Nagy László. Ki viszi át a szerelmet , Tűz
     4.54. Ajánlott olvasmányok és filmek
5. MAGYAR MŰVÉSZEK PANTEONJA (B.I.)
      5.1. Magyar művészet – építészet
      5.2. Magyar képzőművészet – festők
      5.3. Magyar képzőművészet – szobrászok
      5.4. Magyar színházművészet
      5.5. A magyar filmművészet
      5.6. Magyar zenetörténet és folklór
      5.7. Híres magyar zeneművészek
      5.8. A magyar sportról az olimpiák tükrében
6. KÁRPÁT-MEDENCEI földrajz és honismeret (B. I.)
      6.1. A Kárpát-medence rövid leírása
      6.2. A Kárpát-medence hegyei
      6.3. A Kárpát-medence vizei, éghajlati jellemzői
      6.4. A Kárpát-medence földje, növény- és állatvilága
      6.5. Hungaricumok
      6.6. A Kárpát-medence emberföldrajza, nagytáji kalauz
      6.7. A MAGYAR ALFÖLD
      6.8. Az Alföld tájai
      6.9. Az Alföld népe és települései
      6.10. Az Alföld nevezetességei
      6.11. Az Alföld hitélete, híres szülöttei
      6.12. DUNÁNTÚL
      6.13. A Kisalföld
      6.14. Alpokalja vagy őrvidék
      6.15. A Dunántúli-dombság
      6.16. A Mecsek és környéke
      6.17. A Mezőföld
      6.18. A Dunántúli-középhegység
      6.19. Budapest és környéke
      6.20. A Balaton és környéke
      6.21. FELFÖLD
      6.22. A Felföld nép- és tájtörténete
      6.23. Palócföld
      6.24. Kárpátalja
      6.25. Az Északi-középhegység
      6.26. ERDÉLY
      6.27. Erdély tájai és népe
      6.28. Erdély történelmi nevezetességei
      6.29. Erdély egyházai és híres magyar szülöttei
      6.30. Erdély magyar népcsoportjai
      6.31. Pillantás a Székelyföldre
      6.32. A csángók
7. A KÜLHONI MAGYAR DIASZPÓRA (B. I.)
     7.1. Az anyaországi, határon túli és a külhoni magyarokz (B. I.)
      7.2. Ki a magyar? Mi a magyar?
      7.3. Kiskáté a magyaroknak
      7.4. Kik s ki népei vagyunk?
      7.5. Hányan voltunk, hányan lettünk?
      7.6. Honfitársak és nemzettársak
      7.7. A határon túli magyarok
      7.8. A Kárpát-medence tájai, néprajzi csoportjai
      7.9. Magyar szórványok, szigetek, tömbök
      7.10. A nyugati és tengerentúli magyarság
      7.11. A magyar diaszpóra összetétele, lélekszáma
      7.12. Magyarok a déli féltekén
      7.13. Afrika
      7.14. Ausztrália
      7.15. Dél-Amerika
      7.16. Amerikai Egyesült Államok (USA)
      7.17. Kanada
      7.18. Ázsia
      7.19. Izrael
      7.20. Nyugat-Európa magyarsága
      7.21. A nyugat-európai magyarok lélekszáma, megoszlása
      7.22. Európai magyar szervezetek és fórumok
8. A  MAGYAR NEVELÉS PANTEONJA, NEMZETI INTÉZMÉNYEINK (B. I.)
      8.1. Magyar iskolaügy régen
      8.2. A Magyar Nevelés Panteonja
      8.3. A „marslakók”
      8.4. Nemzeti intézmények
      8.5. Magyar intézmények külföldön
      8.6. Magyar nagykövetségek és főkonzulátusok címlistája
      8.7. Külföldi egyetemek magyar oktatóhelyei
      8.8. A magyar diaszpóra fontosabb kulturális és oktatási intézményei