Haza, a magasban

Illyés Gyula: Haza, a magasban

Jöhet idő, hogy emlékezni
bátrabb dolog lesz, mint tervezni –
bátrabb új hont a mult időkben
fürkészni, mint a jövendőben – ?
Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet,
nem ölhet, mi csak ölne minket,
mormolj magadra varázsinget,
kiáltsd az éjbe Berzsenyinket.
Mi gondom! – áll az én hazám már,
védőbben minden magasságnál.
Csak nézelődöm, járok, élek,
fegyvert szereztem, bűv-igéket.
Míg a szabad mezőkön jártál,
szedd össze, pajtás, amit láttál,
mit szívvel, ésszel zsákmányoltál,
vidám vitáknál, leányoknál.
Már meg is osztom, ha elmondom,
milyen e biztos, titkos otthon.
Dörmögj, testvér, egy sor Petőfit,
köréd varázskör teremtődik.
Mint Noé a bárkába egykor,
hozz fajtát minden gondolatból,
ábrándok árvult szerepét is,
álmaid állatseregét is.
Ha új tatárhad, ha kufárhad
özönli el a tiszta tájat,
ha útaink megcsavarodnak,
mint giliszta, ha rátapodnak:
Lapuljanak bár ezredévig
némán, mint visszhang, ha nem kérdik,
szavaid annál meglepőbbet
dörögnek majd a kérdezőknek.
te mondd magadban, behunyt szemmel,
csak mondd a szókat, miktől egyszer
futó homokok, népek, házak
Magyarországgá összeálltak.
Figyelj hát és tanuld a példát,
a messzehangzóan is némát.
Karolva könyvem kebelemre,
nevetve nézek ellenemre.
Dühöngő folyók kezesedtek,
konok bércek – ezt ne felejtsed,
ha megyünk büszke szájjal vissza,
mint várainkba, titkainkba.
Mert ha sehol is: otthon állok
mert az a való, mit én látok,
akkor is, ha mint délibábot,
fordítva látom a világot.
Így maradok meg hírvivőnek
őrzeni kincses temetőket.
Homlokon lőhetnek, ha tetszik,
mi ott fészkel, égbemenekszik.

Alföldy Jenő – Bakos István – Hámori Péter – Kiss Gy. Csaba: “Haza, a magasban” – Magyar nemzetismeret külhoni magyar diákoknak

A történész és irodalomtörténész szerzők munkája a hazai, de még inkább a külhoni magyar diákoknak készült, de biztosak vagyunk benne, hogy haszonnal fogják forgatni a hungarológia kutatói és képviselői valamint a külföldi egyetemek magyar tanszékei is. A kötet áttekintést ad a magyar történelemről, és felvillantja irodalmunk legjelesebb alkotóinak portréját. Megtalálhatók benne a Kárpát-medence földrajzának összefoglalása mellett a legfontosabb hon- és népismereti tudnivalók is. Egyfajta magyar panteonként ismerteti népünk legkiemelkedőbb mûvészeinek, tudósainak eredményeit, és kitekint a sportra is. Nemcsak a magyar nyelvre vonatkozó alapvető tudásanyag magvát tárja az olvasó elé, hanem megkísérli megtalálni a nem egyszerû választ a „Mi a magyar?” kérdésre is.

Amikor az Illyés-centenárium évében megjelentetjük e hiánypótló könyvet, bízunk abban, hogy hozzájárulunk a nagy író azon törekvéséhez, amelyet a tőle választott cím summáz: hazát építeni a magasban, túl a határokon, túl a földrajzi és történelmi nehézségeken.

Magyar nemzetismeret, első kötet:

Haza a magasban (01) Screen

Magyar nemzetismeret, második kötet:

Haza a magasban (02) Screen

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.