A magyar diaszpóra fontosabb kulturális és oktatási intézményei

A külhoni magyar intézményekről és szervezetekről a legbővebb címlistát a Magyar Távirati Iroda 1992 óta rendszeresen megjelentetett Magyar szervezetek a világban című kiadványa tartalmazza. Bővebb információt kaphattok még a magyar nagykövetségeken, konzulátusokon. Magyarok Világszövetsége A világ magyarsága című könyvsorozatában, valamint a hazai és a külhoni magyar szervezetek internet honlapjain. Közülük jelenleg a leggazdagabb adatbankja van, és a legaktívabban a magyarsag.lap.hu és …

Külföldi egyetemek magyar oktatóhelyei

A világ több mint harminc országának mintegy száz egyetemén folyik a magyar nyelv oktatása és kutatása, illetve működik magyar tanszék vagy tanár. Európa szinte minden országában találni egy vagy több egyetemi magyar oktatóhelyet, de van az USA-ban, Kínában, Koreában, Japánban, Törökországban, Indiában, Kanadában is egyetemi magyar tanszék és oktatás. A Föld déli féltekéjén azonban jelenleg …

Nemzeti intézmények

Végezetül a magyar állam és társadalom néhány fontosabb nemzeti intézményét mutatjuk be röviden: Magyar Országgyűlés: az állami törvényhozás fő tényezője, amely által a nemzet részesedik a törvényhozó hatalomban. Eredete a honfoglaló ősök nemzetgyűlése. Az 1791. XII. tc. szerint Magyarországon a törvények hozatala, magyarázata, eltörlése a koronás királyt és az Országgyűlést együtt illették. Régen az országgyűléseket különböző …

A „marslakók”

Az előző fejezetekből látható, hogy mi magyarok, derekasan hozzájárultunk a világ haladásához. Bolyai János, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Semmelweis Ignác és más tudós nagyjaink világszerte elismert eredményei alapján pedig nyilvánvaló, hogy a természettudományok terén a 19. században egy nemzetnél sem voltunk alábbvalók. A 20. században talán még előbbre haladtunk, ám e kor háborúi, történelmi sorsfordulói, diktatúrái igen sok honfitársunkat sodorták …

A Magyar Nevelés Panteonja

Tankönyvünk első kötetében A magyar művészek Panteonjában fölidéztük egyes területek és művészeti ágak kiváló magyar alkotásait és alkotóit, főként azokat, akikről könyvünk más fejezeteiben nem szóltunk (a művészek, sportolók…). Most a 20. század híres külhoni magyar tudósaival folytatjuk a sort. Nemzeti hagyományaink és sajátosságaink jeles hordozói ők, sokan az új nemzedékek példaképei lehetnek. Nevüket, legfontosabb alkotásaikat …

Magyar iskolaügy régen

1996-ban volt ezer éve annak, hogy a bencés szerzetesek Szent-Márton-hegyi kolostorában (Pannonhalma) elkezdődött az oktatás, és ezzel megvetették az első magyar iskola alapjait, ami jelentősen hozzájárult az 1000-ben királlyá koronázott I. (Szent) István államalapító tevékenységéhez. A magyarság kereszténnyé válásával, az európai mintára szerveződő egyházhoz kapcsolódva épült ki a hazai iskolahálózat, amely a káptalanok, a tanító szerzetesrendek és a …